Izaberite stranicu

Kada dodjete u našu kliniku prvo ćemo ustanoviti da li vam je potreban kompletan internistički pregled čime saznajemo da li ste zdravi ili bolesni. Pod ovim pregledom se podrazumeva kompletan pregled svih unutrašnjih organa, merenje pritiska i uzimanje EKG-a kojim se utvrdjuje da li postoji oštećenje srčanog mišića i poremećaj srčanog rada.

Potom za potrebe dijagnoze radimo specijalizovane preglede:

Ultrazvučni pregled srca kojim ćemo otkriti da li postoje oboljenja srčane kesice, srčanog mišića, srčanog zaliska i velikog srčanog suda aorte.
Holterom 24-časovnog elektrokardiograma pratimo rad srca u toku mirovanja i fizičkog napora i utvrdjujemo postojanje oboljenja krvnih sudova srca, poremećaj srčanog rada i pojave blokova u sprovodjenju srčanog nadražaja kako bi ustanovili da li postoji potreba za ugradjivanjem pejsmejkera.
24-časovno merenje krvnog pritiska se vrši danju na svakih 30 minuta a noću na svakih sat vremena. Ovako ustanovljavamo dnevni ritam pritiska i pravilno odredjujemo terapiju.
Za razliku od mnogih drugih klinika naše dugogodišnje iskustvo ali i najsavremenija
oprema nam omogućava ne samo da vršimo dijagnostiku, već i da dajemo najsavremeniju
terapiju iz svih oblasti interne medicine, a posebno bolesti srca i krvnih sudova.